Kezdetek

… Az új lelkésznek azonnal kézbe kellett vennie a kárpótlási ügyek bonyolítását. A Széchenyi utcai épületet a város oktatási intézmény kialakítása céljából juttatta vissza. Általános iskola alapítására csekély volt az esély. Egy alkalommal a Polgármesteri Hivatalban megtartott tárgyaláson pattant ki az ötlet, hogy mivel a római katolikus egyház szeretne egy egyházi óvodát indítani jó lenne, ha ezzel egy időben egy evangélikus-református közös óvoda is megalakulna.

Igen ám, de a részünkre visszaadott iskolarész a környezetszennyezés miatt alkalmatlan volt erre. Nem kaptuk volna meg a szükséges tisztiorvosi engedélyt. Ekkor jött az Önkormányzat segítsége, hogy mivel a római katolikusok ingyen jutnak egy óvoda épülethez, nekünk is biztosítanak egy belvárosi épületet. Így kaptuk meg használatra a Rákóczi út 17-es számú óvodát, amely a városi összevonások miatt megszüntetésre került. A pedagógusok és a gyerekek átkerültek a város másik intézményébe. 1993. őszén elkezdtük az óvodaalapítási tárgyalásokat. Elkészült az Alapító Okirat tervezet. Ebben közös evangélikus-református óvodát terveztünk. Sajnos egyedül maradtunk. Nem sikerült megegyeznünk a református gyülekezettel. Hála Istennek a nézeteltérés a két egyházközség jó kapcsolatát nem terhelte meg. Az evangélikus gyülekezet egyedül is vállalta az óvoda indítását. Az engedélyek beszerzése sokkal könnyebb volt, mint a pedagógusok és a megfelelő személyzet összegyűjtése.

Az óvoda szervezésében Sulyán Gusztáv felügyelő, Kurnász György pénztáros, Sulyán Gusztávné, Csánki Andrásné óvónő nagyon sokat segítettek. Nehéz volt tudomásul venni, hogy az evangélikus szülők két óvoda közül a közelebbit választják.

Isten csodálatos kegyelméből sikerült megbirkózni az indulás nehézségeivel. Amikor úgy tűnt, hogy holtpontra jut a szervezés, mindig volt tovább.

Így kaptunk Isten kegyelméből és gondviseléséből evangélikus vezető óvónőt. Babka Zsuzsanna Ősagárdi óvónőt sikerült megnyerni az ügynek. A gyülekezet valóságos csodát élt meg. Egy üresen megkapott épületben sok-sok munkával 1994. augusztusában megnyílt a váci evangélikus gyülekezet óvodája. 3 óvónő, 2 dajka, 2 alkalmazott 35 gyermek kezdte el a munkát. Az év végére már 51 gyermek volt.

Az evangélikus óvoda épületét 1994. november 6-án D.Dr.Harmati Béla püspök úr szentelte fel.

Gyülekezetünk büszkesége az evangélikus óvoda. Lassan már az általános iskolát is befejezik az „alapító óvodásaink”, akik közül többen is az ifjúsági csoport tagjai.

Az óvoda az eltelt 8 évben munkaerő tekintetében kiegészült és munkarendjében is összeérett. 5 óvónő, 3 dajka és 2 alkalmazott végzi az egyházi szolgálatot. Külön örömet jelent, hogy 80 %-ban evangélikus testvéreinknek tudunk munkahelyet és biztos megélhetést biztosítani.

A gyermeklétszám a 2001/2002-es tanévben 57 fő.

Az óvoda épületét 1996-ban meg kellett vásárolnunk. A város önkormányzata olyan helyzetet teremtett. A vételárat kifizettük, így az épület az egyházközség tulajdonába került. 2003. nyarán a Magyarországi Evangélikus Egyház anyagi segítségével teljes tatarozást végeztünk.

 

(részlet a 2003.nyarán megjelent a Váci Evangélikus Gyülekezet történetét feldolgozó könyvből)