Felvételi kérelem 2024/2025

Váci Evangélikus Egyházi Óvoda

2600 Vác, Rákóczi út 17.

OM:032740

 

 

FELVÉTELI KÉRELEM ÓVODAI ALAPELLÁTÁSRA

/ A nyomtatványt kérnénk olvasható nagy nyomtatott betűkkel kitölteni!/

 

GYERMEK ADATAI:

Gyermek neve:…………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..

Anyja leánykori neve:…………………………………………………………………………..

Lakcím kártya száma:………………………………………………………………………………………………..

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAJ szám : ……………………………………………………………………………………..

Állampolgársága:…………………………………………….………………………………….

Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcíme és az okirat száma:……………………………………………………………………………………………

ÉDESANYJA NEVE: ……………………………………………………………………….…

Születési neve: ………………………………………………………..…………………………

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely: ……………………………………………………………………

Telefon: ………………………….………………………………………………………………

 E-mail: ………………………………………………………………………………………….

ÉDESAPJA NEVE: ………………………………….…………………………………………

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….………………………………………………………………

 E-mail: ………………………………………………………………………………………….

Azon körülmények, amire tekintettel a szülő / törvényes képviselő az óvodai felvételt érinti (kérjük megjelölni a megfelelő indokot/indokokat):

 A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 A gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált; vagy házastárstól külön él – kivéve, ha élettársa van) szülője neveli.

 A felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a 3 főt.

 A gyermek sajátos nevelési igényű, vagy a felvételre kért gyermek családjában sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek.

A kérelem egyéb indoka:………………………………………………………………………….

Egyéb információk a gyermekről, allergia, SNI, tartós beteg, speciális étrend (Az igazolásokat kérnénk csatolni!)

…………………………………………………………………………………………………

A gyermek jelenleg részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban?

………………………………………………………………………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A szükséges iratokat, a nevelési év első napján bemutatom.

 

Vác, 2024………………………………..

 

 ………………………………………                                     ……………………………………

 szülő/ törvényes képviselő aláírása                                           szülő/ törvényes képviselő aláírása